Hỏi Đáp

Sau of là gì? Cách dùng giới từ Of, To và For trong câu từ A – Z

Hiện nay có rất nhiều các bạn trẻ không biết cách sử dụng giới từ Of, To và For đúng với hoàn cảnh của câu nói. Vậy sau of là gì? Cách dùng giới từ Of, To và For như thế nào? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Sau-of-la-gi

1. Giới từ Of – /ɔv/ hoặc /əv/

Dùng để chỉ nguồn gốc, giới thiệu về sự liên quan đến cái gì đó. Ví dụ:

  • Cô tốt nghiệp vào mùa hè năm 2014
  • Giấy tờ được làm bằng gỗ.

Được sử dụng để chỉ quan hệ với cái gì đó, quyền sở hữu một vật,..Ví dụ: He is the son of my brother.

Dùng để chỉ một số lượng hoặc một số cụ thể nào đó. Ví dụ: There is a large number of people attending the show. I drank three cups of milk.

2. Giới từ To – /tu:/, /tu/ hoặc /tə/

Dùng để chỉ nơi chốn, con người hay một thứ gì đó di chuyển đi đâu đó, phương hướng của cái gì đó.

Ví dụ: Tôi đang đi đến lối vào của tòa nhà. Tất cả chúng tôi đã đến rạp chiếu phim.

Dùng để chỉ giới hạn hoặc điểm kết thúc của cái gì đó. Ví dụ: The snow was piled up to the roof. The stock prices rose up to 100 dollars.

Dùng để chỉ một mối quan hệ. Ví dụ: This close relationship is really important to me. Do not respond to every little thing in your life.

Dùng để chỉ một khoảng thời gian hoặc một giai đoạn. Ví dụ: I go to school from Monday to Friday. It is now 10 to five.

3. Giới Từ “For” – /fɔ:/ hoặc /fə/

Dùng để chỉ mục đích sử dụng của cái gì đó. Ví dụ: This place is for exhibitions and shows.

Use with mean because. Ví dụ: Chúng tôi rất tiếc cho sự mất mát của bạn. Vì lý do này, tôi đã quyết định bỏ công việc này.

Dùng để chỉ một khoảng thời gian. Ví dụ: I attended the university for one year only.

Sau khi đọc xong bài viết sau of là gì của chúng tôi các bạn có thể biết cách dùng giới từ Of, To và For – các giới từ phổ biến khi học tiếng Anh chính xác đúng với hoàn cảnh. Hãy thường xuyên theo dõi https://samsungcontest.com.vn/ để được giải mã giấc mơ bí ẩn, chia sẻ kinh nghiệm điện máy, máy tính, hỏi đáp,..nhé

Bạn cũng có thể thích..