2 Cách làm tròn số và các dạng bài tập có lời giải chi tiết từ A – Z

Trong bài viết dưới đây, Samsung Contest sẽ chia sẻ các quy ước làm tròn số và các dạng bài tập từ cơ bản trong sách giáo khoa đến nâng cao có lời giải chi tiết để các bạn cùng tham khảo nhé

Các quy ước làm tròn số

Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

Ví dụ:

  • Làm tròn số 86,149 đến chữ số thập phân thứ nhất là: 8,546 ≈ 8,5
  • Làm tròn số 874 đến hàng chục là: 874 ≈ 870

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

Ví dụ:

  • Làm tròn số 0,2455 đến chữ số thập phân thứ nhất là: 0,2455 ≈ 0,25
  • Làm tròn số 2356 đến hàng trăm là: 2356 ≈ 2400

Tham khảo thêm: Lũy thừa của một số hữu tỉ và bài tập có lời giải chi tiết từ A- Z

Bài tập cách làm tròn số có lời giải

Ví dụ 1: Làm tròn các số sau đây

a) Tròn chục: 2347,5; 123,7

b) Tròn trăm: 157426; 23782,23

c) Tròn nghìn: 1573216; 7236524

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: 2347,5 ≈ 2350; 123,7 ≈ 120

b) Ta có: 157426 ≈ 157400; 23782,23 ≈ 23800

c) Ta có: 1573216 ≈ 1573000; 7236524 ≈ 7237000

Ví dụ 2: Thực hiện phép tính trên rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất

lam-tron-so

Kết quả được làm tròn là 6,2

Ví dụ 3: Viết các số sau dưới dạng số thập phân gần đúng, chính xác đến hai chữ số thập phân, ba chữ số thập phân

lam-tron-so-1

 Chính xác đến hai chữ số thập phân là: 2,67

Chính xác đến ba chữ số thập phân là: 2,667

b) Ta có: lam-tron-so-2

Chính xác đến hai chữ số thập phân là: 4,43

Chính xác đến ba chữ số thập phân là: 4,429

c) Ta có: lam-tron-so-3

Chính xác đến hai chữ số thập phân là: 5,27

Chính xác đến ba chữ số thập phân là: 5,273

lam-tron-so-4

Vậy giá trị gần đúng chính xác đến hai chữ số thập phân của x là x ≈ 3,86

Ví dụ 4:

a) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ ba ;

b) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ hai ;

c) Làm tròn số 79,3826đến chữ số thập phân thứ nhất.

Lời giải

Ta có :

a) 79,3826 ≈ 79,383 (vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là 6 > 5)

b) 79,3826 ≈ 79,38(vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là 2 < 5)

c) 79,3826 ≈ 79,4 (vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là 8 > 5)

Ví dụ 5: Pao (pound) kí hiệu lb còn gọi là cân Anh, là đơn vị đo khối lượng của Anh, 1lb ≈ 0,45 kg. Hỏi 1kg gần bằng bao nhiêu pao (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

Lời giải

1 kg ≈ 1 : 0,45 (lb) ≈ 2, (2) lb

Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là 2,(2) ≈ 2,22 (vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là 2 <5).

Vậy 1kg ≈ 2,22lb.

Ví dụ 6: Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10,234 m và chiều rộng là 4,7m (làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải:

Chu vi mảnh vườn là:

P = (10,234 + 4,7).2 = 29,868 (m)

Làm tròn đến hàng đơn vị 29,868 ≈ 30 (vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là 8 > 5)

Vậy chu vi của mảnh vườn xấp xỉ 30 m.

Diện tích mảnh vườn

S = 10,234.4,7 = 48,0998 (m2).

Làm tròn đến hàng đơn vị 48,0998 ≈ 48 (vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là 0<5).

Vậy diện tích mảnh vườn S ≈ 48m2

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp bạn biết cách làm tròn số đơn giản và chính xác nhé