Hình thang vuông là gì? Tính chất, chu vi, diện tích hình thang vuông từ A – Z

Bạn không biết hình thang vuông là gì? Tính chất hình thang vuông và công thức tính chu vi hình thang vuông, diện tích hình thang vuông như thế nào? Thì hãy xem ngay bài viết dưới đây chúng tôi đã tổng hợp lý thuyết và bài tập đầy đủ nhất

Hình thang vuông là gì?

Trong hình học, hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Hình thang vuông là một trường hợp đặc biệt của hình thang.

hinh-thang-vuong

Tính chất hình thang vuông

Hình thang vuông có hai cạnh đáy song song nhau và vuông góc với đáy, tạo nên một góc vuông 90 độ.

Dấu hiệu nhận biết

Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông

Tham khảo thêm:

Công thức tính chu vi hình thang vuông

Chu vi hình thang vuông bằng tổng độ dài các cạnh trong hình thang đó.

P = a + b + c + d

Trong đó:

  • P là chu vi.
  • a, b là hai cạnh đáy hình thang.
  • c, d là cạnh bên hình thang

Công thức tính diện tích hình thang vuông

Diện tích hình thang vuông bằng trung bình cộng 2 cạnh đáy nhân với chiều cao giữa 2 đáy, tuy nhiên chiều cao ở đây chính là cạnh bên vuông góc với cả 2 đáy

S = ½(a + b) x h

Trong đó:

  • S là diện tích hình thang.
  • a và b là độ dài 2 cạnh đáy.
  • h là độ dài cạnh bên vuông góc với 2 đáy.

Bài tập về hình thang vuông

Ví dụ 1: Hình thang ABCD (AB//CD) có AB = 4cm, CD = 8cm, và AD = 5cm. Tính diện tích hình thang ABCD.

hinh-thang-vuong-1

Hình thang ABCD có AB//CD nên hai đáy là AB, CD.

AD ⊥ DC

suy ra AD là chiều cao của hình thang.

Ta có:

hinh-thang-vuong-2

hinh-thang-vuong-3

Ví dụ 3: Hình thang ABCD (AB//CD) có AB = 4cm, CD = 8cm, BC = 5cm, AD ⊥ DC và AD = 3cm. Tính chu vi hình thang ABCD.

Hướng dẫn:

Chu vi hình thang ABCD là: 4 + 8 + 5 + 3 = 20(cm)

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn nắm được hình thang vuông là gì? Tính chất và công thức tính chu vi và diện tích để áp dụng vào làm bài tập nhé