Diện tích hình thang cân, chu vi hình thang cân và bài tập có lời giải từ A – Z

Bạn tốn khá nhiều thời gian để giải bài toán về tính diện tích hình thang cân nhưng vẫn chưa giải được bài toán về hình thang cân. Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ công thức tính chu vi hình thang cân và diện tích hình thang cân kèm theo bài tập có lời giải để các bạn cùng tham khảo nhé

Công thức tính chu vi hình thang cân

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. 2 cạnh bên của hình thang cân bằng nhau, không song song với nhau. Công thức tính chu vi hình thang cân là:

P = (2 x a) + b + c

Trong đó:

  • P là ký hiệu chu vi.
  • a, b là hai cạnh đáy hình thang.
  • c, d là cạnh bên hình thang.

Công thức tính diện tích hình thang cân

Diện tích hình thang cân cũng được tương tự như tính hình thang bình thường, bạn cũng có thể chia nhỏ hình thang cân ra để tính diện tích từng phần rồi cộng lại với nhau.

S = h x ((a + b)/2).

Trong đó:

  • S: diện tích hình thang cân
  • a,b: lần lượt là độ dài 2 đáy.
  • h: chiều cao hình thang cân

Giả dụ, hình thang cân ABCD có 2 cạnh bên AD và BC bằng nhau. Đường cao AH và BK, hình thang sẽ được chia ra thành 1 hình chữ nhật ABKH và 2 hình tam giác là ADH và BCK. Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật cho ABHK và diện tích tam giác cho ADH và BCK sau đó cộng tất cả diện tích để tìm diện tích hình thang ABCD.

dien-tich-hinh-thang-candien-tich-hinh-thang-can-1

Tham khảo:

Bài tập tính chu vi, diện tích hình thang cân

Ví dụ 1: Tính chu vi của hình thang, biết:

a) Đáy lớn = 12 cm; đáy bé = 10 cm; hai cạnh bên lần lượt = 7 cm và 8 cm

b) Đáy lớn = 10,3 dm; đáy bé = 7,8 dm; hai cạnh bên lần lượt = 4,5 dm và 6 dm.

c) Đáy lớn = 7 m, đáy bé = 5 m; hai cạnh bên lần lượt = 3 m và 4 m

d) Đáy lớn = 8 cm; đáy bé bằng 1⁄2 đáy lớn; hai cạnh bên lần lượt = 6 cm và 7 cm

Lời giải:

a) Chu vi của hình thang là: 12 + 10 + 7 + 8 = 27 (cm)

b) Chu vi của hình thang là: 10,3 + 7,8 + 4,5 + 6 = 28,6 (dm)

c) Chu vi của hình thang là: 7 + 5 + 3 + 4 = 19 (m)

d) Đáy bé hình thang là: 8 : 2 = 4 (cm)

Chu vi hình thang là: 8 + 4 + 6 + 7 = 25 (cm)

Ví dụ 2: Ví dụ cho một hình thang có chiều dài cạnh a= 20cm, cạnh b= 14cm và chiều cao nối từ đỉnh hình tháng xuống đáy là 12cm. Hỏi diện tích hình thang là bao nhiêu?

Lời giải:

Có a= 20 cm, b = 14cm, h=25cm. Hỏi S=?

Dựa theo công thức tính diện tích hình thang, ta có:

S = h x (a +b/2) hoặc 1/2 (a+b) x h

S = 12 x ((20 + 14)/2) hoặc 1/2 x (20+14) x 25

S = 1/2 x 34 x 25 = 425 cm.

Sau khi đọc xong bài viết của chúng tôi các bạn có thể nắm được công thức tính diện tích và chu vi hình thang cân giúp bạn có thể áp dụng vào làm bài tập nhanh chóng