Công nghệ

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và bài tập có lời giải chuẩn 100%

Bạn đang gặp rắc rồi trong bài toán tính nửa chu vi hình chữ nhật nhưng vẫn chưa tìm ra đáp án? Làm sao có thể tính được nửa chu vi hình chữ nhật? Sau đây, Samsung Contest chia sẻ công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và các dạng bài tập có lời giải chi tiết để các bạn cùng tham khảo.

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-nua-chu-vi-hinh-chu-nhat

Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật chia 2 hoặc bằng chiều dài cộng với chiều rộng.

P = C/2 = a + b

Trong đó:

  • P: là nửa chu vi hình chữ nhật
  • C: Chu vi hình chữ nhật
  • a: chiều dài hình chữ nhật
  • b: chiều rộng hình chữ nhật

Tham khảo thêm:

Bài tập áp dụng công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Ví dụ 1: Một hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 16cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Hỏi nửa chu của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:.

Chiều dài của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6 cm

Nửa chu vi hình chữ nhật 10 là

P = a + b = 10 + 6 = 16 cm

Ví dụ 2: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 12cm, chiều dài bằng 4cm. Hỏi chiều rộng và nửa chu vi bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật: 12 : 2 = 6cm

Chiều rộng hình chữ nhật: 6 – 4 = 2cm

Ví dụ 3: Chiều rộng của một ruộng rau hình chữ nhật là 10.5 mét. Chiều dài gấp 2.2 lần chiều rộng. Hỏi để rào hết thửa ruộng rau nói trên cần bao nhiêu mét hàng rào?

Lời giải

Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là

10.5 x 2.2 = 23.1 (m)

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật chính là số mét hàng rào bằng:

(10.5 + 23.1) x 2 = 33.6 x 2 = 67.2 (m)

Ví dụ 4: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích là 384 cm2

Lời giải

Ta có diện tích của hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng

⇔384 = 3/2 x chiều rộng x chiều rộng

⇔384 = 3/2 x chiều rộng2

⇔256 = chiều rộng2

⇒Chiều rộng = √384 = 16 cm

Chiều dài của hình chữ nhật là

3/2 x 16 = 24 cm

Nửa chu vi hình chữ nhật là

16 + 24 = 40 cm

Ví dụ 5: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiểu rộng. Tăng chiểu dài và chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng thêm 436m2. Tính nửa chu vi ban đầu của hình chữ nhật đó

Lời giải

Gọi chiều dài, rộng, diện tích ban đầu và diện tích sau khi tăng lên của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì khi tăng chiều dài và chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng thêm 436m2

Nên S’ = S + 346

⇔ (d + 2). (r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2d + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 2.3r + 2r + 4 = 3r.r + 436 ( vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54

⇒ d = 3.54 = 162 cm

Nủa chu vi hình chữ nhật là: 54 +162 = 216 cm

Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn nắm được công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật để áp dụng vào làm bài tập nhé

Bạn cũng có thể thích..