4 công thức tính khối lượng chất tan chuẩn 100% [VD có lời giải]

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ 4 công thức tính khối lượng chất tan kèm theo các bài tập minh họa để giúp các bạn hệ thống lại kiến thức môn hóa học của mình nhé.

cong-thuc-tinh-khoi-luong-chat-tan

Tổng công thức tính khối lượng chất tan đầy đủ nhất

Khối lượng chất tan Công thức Đơn vị tính
m = n.M
 • m: gam
 • n: mol
 • M: gam
mct = mdd – mdm
 • mct: gam
 • mdd: gam
 • mdm: gam
mct = (mdd.C%)/100
 • mct: gam
 • mdd: gam
 • C%: %
mct = (mdm.S)/100
 • mct: gam
 • mdd: gam
 • S: gam

1. Tính khối lượng chất tan bằng số mol chất tan nhân với khối lượng mol của chất tan

m = n.M

Trong đó:

 • m: Khối lượng chất tan (g)
 • n: Số mol chất tan (mol)
 • M: Khối lượng mol chất tan(g)

2. Tính khối lượng chất tan bằng khối lượng dung dịch trừ khối lượng dung môi.

mct = mdd – mdm

Trong đó:

 • mct là khối lượng chất tan (g)
 • mdd là khối lượng dung dịch (g)
 • mdm là khối lượng dung môi (g)

3. Tính khối lượng chất tan bằng khối lượng dung dịch có trong chất tan nhân với nồng độ phần trăm của chất tan, sau đó chia cho 100%.

mct = (mdd.C%)/100% 

Trong đó:

 • mdd là khối lượng dung dịch (g).
 • mct là khối lượng chất tan (g).
 • C% là nồng độ % của chất tan.

4. Tính khối lượng chất tan bằng khối lượng dung môi nhân với độ tan, sau đó chia cho 100.

mct = (mdm.S)/100

Trong đó:

 • mct là khối lượng chất tan (g)
 • S là độ tan (g)
 • mdm là khối lượng dung môi (g)

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo: 3 công thức tính khối lượng dung dịch chính xác 100% [Bài tập có lời giải]

Bài tập tính khối lượng chất tan

Ví dụ 1: Tính khối lượng chất tan có trong 100 ml dung dịch NaCl 0,5M?

Lời giải:

Đổi: 100 ml = 0,1 lít

Số mol chất tan có trong 100 ml dung dịch NaCl 0,5M là:

Áp dụng công thức: n = CM.V = 0,5.0,1 = 0,05 mol

Khối lượng chất tan có trong 100 ml dung dịch NaCl 0,5M

mNaCl = n.M = 0,05 . 58,5 = 2,925 gam

Ví dụ 2: Tính khối lượng NaOH có trong 200 gam dung dịch NaOH 15%

Lời giải:

Khối lượng NaOH có trong 200 gam dung dịch NaOH 15%

Áp dụng công thức: mct = (mdd.C%)/100% = (200.15) : 100 = 30 gam

Ví dụ 3: Làm sao để quá trình hòa tan chất rắn vào nước diễn ra nhanh hơn?

A. Khuấy dung dịch.

B. Đun nóng dung dịch.

C. Nghiền nhỏ chất rắn.

D. Cả ba cách đều được.

Lời giải:

Để quá trình hòa tan chất rắn vào nước diễn ra nhanh hơn thì ta có thể:

 • Khuấy dung dịch
 • Đun nóng dung dịch
 • Nghiền nhỏ chất rắn

Vậy chọn đáp án D

Ví dụ 4: Hai chất không thể nào sau đây hòa tan với nhau tạo thành dung dịch:

A. Nước và đường

B. Xăng và dầu ăn

C. Muối ăn và nước

D. Dầu ăn và cát

Lời giải:

Dầu ăn và cát không thể hòa tan với nhau tạo thành dung dịch.

Vậy chọn đáp án D

Sau khi đọc xong bài viết của chúng tôi các bạn có thể nhớ được công thức tính khối lượng chất tan để áp dụng vào làm bài tập nhé