Công thức tính đường kính hình tròn và bài tập có lời giải từ A – Z

Hiện nay, có rất nhiều các bạn học sinh không biết cách tính đường kính hình tròn như thế nào? Cho nên trong bài viết dưới đây, Samsung Contest sẽ chia sẻ công thức tính đường kính hình tròn và các dạng bài tập có lời giải chi tiết để các bạn cùng tham khảo

Đường kính hình tròn là gì?

Đường kính hình tròn là đoạn thẳng đi qua tâm đường tròn và cắt đường tròn tại hai điểm. Kí hiệu là d.

cong-thuc-tinh-duong-kinh-hinh-tron

Công thức tính đường kính hình tròn

1. Tính đường tròn dựa trên bán kính

Nếu biết bán kính của đường tròn thì đường kính được tính bằng cách nhân đôi bán kính.

d = 2R

2. Tính đường tròn dựa vào chu vi hình tròn

Đường kính hình tròn được tính bằng cách lấy chu vi hình tròn chia cho số pi.

d = C/π

3. Tính đường tròn dựa vào diện tích hình tròn

Đường kính hình tròn bằng 2 nhân với căn bậc hai của diện tích hình tròn chia cho số pi

d = 2√S/π

Trong đó:

  • d: đường kính hình tròn
  • R: bán kính hình tròn
  • C: chu vi hình tròn
  • S: Diện tích hình tròn

4. Cách tính đường tròn dựa trên hình vẽ

  • Bước 1: Vẽ một đường thẳng nằm ngang phía trong hình tròn cắt 2 điểm thuộc đường tròn. Đường thẳng này có thể nằm ở bất kỳ chỗ nào bên trong hình tròn.
  • Bước 2: Đặt tên hai điểm mà đường thẳng cắt đường tròn là X và Y
  • Bước 3: Vẽ 2 đường tròn, trong đó một hình tròn có tâm X, một hình tròn có tâm Y.
  • Bước 4: Vẽ một đường thẳng đi qua 2 giao điểm của 2 hình tròn mới vẽ thêm. Đường thẳng này chính là đường kính của hình tròn ta cần tìm.

Lưu ý: Cách này áp dụng cho trường hợp chưa xác định tâm của đường tròn.

THam khảo thêm:

Bài tập tính đường kính hình tròn

Ví dụ 1: Tính bán kính của hình tròn khi biết đường kính hình tròn dài 15 cm.

Lời giải:

Áp dụng công thức trên ta có:

d = 2R = 2,15 = 30 cm

Ví dụ 2: Tính bán kính hình tròn khi biết chu vi của hình tròn bằng 12.56 cm?

Lời giải

Áp dụng công thức trên ta có bán kính hình tròn là : r = 12.56/(2. 3,14) = 2 cm.

Do đó, có thể suy ra tiếp đường kính hình tròn bằng: d = 2r = 4 cm

Ví dụ 3: Tính bán kính hình tròn khi bạn biết diện tích của hình tròn bằng 12.56 cm.

Lời giải

Áp dụng công thức trên, ta có bán kính hình tròn là : r = √(12.56/3.14) = 2 cm

Ta có thể suy ra tiếp đường kính hình tròn là : d = 2r = 4 cm

Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn nhớ được công thức tính đường kính hình tròn để vận dụng vào làm bài tập nhé