3 công thức tính cạnh hình vuông chính xác 100% [Bài tập có lời giải]

Bạn có bài toán tìm cạnh của hình vuông nhưng bạn lại không biết cách tính như thế nào? Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây Samsung Contest sẽ chia sẻ 3 công thức tính cạnh hình vuông và bài tập có lời giải chi tiết để các bạn cùng tham khảo nhé

Tổng hợp các công thức tính cạnh hình vuông

Công thức tính cạnh hình vuông khi biết chu vi

Cạnh hình vuông bằng chu vi chia cho bốn.

a = P / 4

Trong đó:

  • a là cạnh hình vuông.
  • P là chu vi hình vuông.

Công thức tính cạnh hình vuông khi biết diện tích

Cạnh hình vuông bằng căn bậc hai của diện tích hình vuông.

a = √S

Trong đó:

  • a là cạnh hình vuông.
  • S là diện tích hình vuông.

Công thức tính cạnh hình vuông khi biết đường chéo

Cạnh hình vuông bằng đường chéo hình vuông chia cho căn bậc hai của 2.

a = D / √2

Trong đó:

  • a là cạnh hình vuông.
  • D là đường chéo hình vuông.

Tham khảo thêm:

Bài tập tính cạnh hình vuông có lời giải

Ví dụ 1: Tính cạnh hình vuông, biết chu vi hình vuông là 36cm.

Lời giải

Cạnh của hình vuông là:

a = P/4 = 36 : 4 = 9 cm

Ví dụ 2: Mỗi viên gạch hoa hình vuông có cạnh 20cm. Tính chu vi hình vuông ghép bởi 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây:

cong-thuc-tinh-canh-hinh-vuong

Lời giải

Cạnh hình vuông là 20 + 20 = 40cm

Chu vi của hình vuông là 40 x 4 = 160cm

Ví dụ 3: Tính cạnh hình vuông, biết diện tích hình vuông là 400 cm2.

Bài giải:

Cạnh của hình vuông là

a = S = √400 = 20 cm

Ví dụ 4: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có độ dài các cạnh là chiều dài 130m, chiều rộng là 70m. Tính cạnh của hình vuông đó.

Giải:

Chu vi hình chữ nhật là 2 x (130 + 70) = 400m

Chu vi hình vuông = Chu vi hình chữ nhật = 400m

Cạnh hình vuông là a = P/4 = 400 : 4 = 100m

Ví dụ 5: Một chiếc bàn hình vuông có chu vi là 82cm, hỏi độ dài của 1 cạnh chiếc bàn là bao nhiêu?

Giải:

Chu vi của chiếc bàn là 82cm

Độ dài của một cạnh là 82 : 4 = 21cm

Ví dụ 6: Một cái sân bóng hình vuông có chu vi bằng 24m, người ta mở rộng về bên trái 2m và về bên phải 3m. Hỏi sau khi mở rộng thì các cạnh của sân bằng bao nhiêu, chi vi mới bằng bao nhiêu.

Lời giải

Chu vi sân bóng hình vuông là 24m nên độ dài cạnh sân là 24 : 4 = 6m

Người ta mở rộng về bên trái 2m, bên phải 3m nên chiều dài sân là 6 + 2 + 3 = 11m, chiều rộng của sân không đổi.

Chu vi sân mới là 2 x (11 + 6) = 34m

Đáp số, cạnh của sân mới lần lượt là 11 và 6m, chi vi là 34m

Sau khi đọc xong bài viết của Samsung Contest các bạn có thể nhớ được các công thức tính cạnh hình vuông để áp dụng vào giải các bài tập đơn giản và chính xác nhé