3 công thức tính bán kính hình tròn và bài tập có lời giải chuẩn 100%

Công thức tính bán kính hình tròn khá đơn giản và dễ nhớ nhưng có rất nhiều bạn học sinh không nắm được công thức để áp dụng vào làm bài tập. Chính vì vậy, Samsung Contest sẽ chia sẻ 3 công thức tính bán kính hình tròn và các dạng bài tập có lơi giải chi tiết trong bài viết dưới đây

Bán kính hình tròn là gì?

Bán kính hình tròn là khoảng cách từ tâm của đường tròn đến một điểm bất kỳ trên đường tròn. Kí hiệu bán kính hình tròn là r

cong-thuc-tinh-ban-kinh-hinh-tron

Công thức tính bán kính hình tròn

1. Tính bán kính hình tròn khi biết đường kính

Áp dụng công thức tính bán kính hình tròn theo đường kính là d = 2 x r nên bán kính hình tròn được tính bằng đường kính hình tròn chia cho 2.

r = d/2 

Trong đó:

  • r: bán kính hình tròn
  • d: đường kính hình tròn

2. Tính bán kính hình tròn khi biết chu vi

Áp dụng công thức tính bán kính hình tròn theo chu vi là C = 2.r.π nên bán kính hình tròn bằng chu vi hình tròn chi cho 2 lần số pi

r = C/2π

Trong đó:

  • r: bán kính hình tròn
  • C: chu vi hình tròn
  • π: Hằng số pi π = 3,14

Tham khảo

3. Tính bán kính đường tròn khi biết diện tích

Áp dụng công thức tính bán kính hình tròn theo diện tích là S = r2 x π nên bán kính của hình tròn được tính bằng căn bậc hai của diện tích hình tròn chia có số pi

r = √S/π

Trong đó:

  • r: bán kính hình tròn
  • S: diện tích hình tròn
  • π: Hằng số pi π = 3,14

Lưu ý:

  • Thông thường khi kết quả có số thập phân thì học sinh cần làm tròn đến số thập phân thứ 2. Ngoài ra cần lưu ý vì chu vi cũng tính bằng đơn vị đo thông thường, không đo bằng đơn vị vuông nên cần ghi đáp án đúng.
  • Độ dài bán kính luôn là đơn vị bình thường (m, cm, mm…). Điều này khác với đơn vị tính diện tích là đơn vị vuông nên đáp án của bán kính r luôn phải ghi đúng.

Bài tập tính bán kính hình tròn có lời giải

Ví dụ 1: Cho một hình tròn có chu vi bằng 20 cm. Hỏi bán kính hình tròn đó bằng bao nhiêu

Lời giải

Áp dụng công thức ta có:

r = C:2ᴨ = 10 : (2 x 3,14) = 1,52cm

Đáp số: 1,52cm

Bài tập 2: Cho hình tròn có đường kính bằng 10cm. Hỏi đường kính hình tròn đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức ta có:

R = d : 2 = 8 : 2 = 4cm

Đáp số: 4cm

Bài tập 3: Cho một hình tròn có diện tích bằng 42cm2. Hỏi bán kính hình tròn bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức ta có: R2 = S : ᴨ = 42 : 3,14 = 13,37cm

=> R = √13,37

Đáp số: √13,37cm

Hy vọng với các công thức tính bán kính hình tròn mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn áp dụng vào làm được bài tập nhanh chóng và chính xác nhé