Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông chuẩn 100%

Trong bài viết dưới đây, Samsung Contest sẽ chia sẻ công thức tính diện tích hình vuông và chu vi hình vuông kèm theo các dạng bài tập có lời giải chi tiết giúp bạn nắm chắc kiến thức vận dụng vào làm bài tập nhé

Công thức tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông bằng tổng độ dài 4 cạnh hay nói cách khác chu vi hình vuông bằng 4 lần độ dài một cạnh của hình vuông.

P = a x 4

Trong đó:

  • a: Độ dài 1 cạnh của hình vuông
  • P: Chu vi hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-hinh-vuong

Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của hình vuông. Nói cách khác muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy số đo một cạnh nhân với chính nó.

S = a x a = a2

Trong đó:

  • a : Độ cài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông
  • S: Diện tích hình vuông

Tham khảo thêm:

Bài tập tính chu vi, diện tích hình vuông có lời giải

Ví dụ 1: Tính diện tích của hình vuông theo đơn vị đo xăng ti mét vuông biết:

a, Độ dài cạnh là 5cm

b, Độ dài cạnh là 1dm

c, Độ dài cạnh là 20mm

Lời giải

a, Diện tích của hình vuông là:

S = a x a = 5 x 5 = 25 (cm²)

b, Đổi 1dm = 10cm

Diện tích của hình vuông là:

S = a x a = 10 x 10 = 100 (cm²)

c, Đổi 20mm = 2cm

Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông ta có:

S = a x a = 2 x 2 = 4 (cm²)

Ví dụ 2: Cho hình vuông ABCD có chu vi bằng 28cm. Tính diện tích hình vuông ABCD.

Giải:

Ta có P = 4 x a => Chiều dài cạnh của hình vuông ABCD là:

a = P: 4 = 28 : 4 = 7 cm

Diện tích hình vuông ABCD là:

S = 7 x 7 = 49 cm²

Ví dụ 3: Một sân bóng hình vuông có chu vi bằng 48m, người ta mở rộng về bên trái thêm 4m và về bên phải thêm 5m. Hỏi sau khi mở rộng thì các cạnh của sân bóng đó bằng bao nhiêu, và chu vi mới của sân bóng bằng bao nhiêu?

Lời giải

Chu vi sân bóng bằng 48m nên độ dài cạnh là:

a = P: 4 = 48 : 4 = 12m

Khi người ta mở rộng về bên trái 4m và về bên phải 5m thì chiều dài sân bóng mới là: 12 + 4 + 5 = 21m

Chiều rộng của sân bóng không thay đổi bằng 12m

Chu vi mới của sân bóng là:

( 21 + 12) x 2 = 45m

Ví dụ 4: Để ốp thêm một mảng tường, người ta dùng 8 viên gạch men hình vuông, mỗi viên gạch hình vuông cạnh 1dm. Hỏi diện tích mảng tường được ốp thêm là bao nhiêu xăng ti mét vuông?

Lời giải

Đổi 1dm = 10cm

Diện tích một viên gạch men hình vuông là:

10 x 10 = 100 (cm²)

Diện tích mảng tường được ốp thêm là:

100 x 8 = 800 (cm²)

Đáp số: 800cm²

Ví dụ 5: Một miếng đất hình vuông được mở rộng về 1 phía là 5cm thì ta có được chu vi hình chữ nhật là 110m. Sau khi mở rộng diện tích, tính miếng đất có diện tích.

Giải:

Chu vi của miếng đất của hình vuông là 110 – 5 x 2 = 100 cm

Cạnh của miếng đất hình vuông (cũng là chiều rộng của hình chữ nhật) là: 100 : 4 = 25 cm

Chiều dài miếng đất của hình chữ nhật là: 25 +5 = 30 cm

Sau khi mở rộng thì diện tích miếng đất là 25 x 30 = 750cm2

Hy vọng với những kiến thức về công thức tính diện tích hình vuông và chu vi hình vuông có thể giúp bạn áp dụng vào làm bài tập đơn giản và chính xác nhé